Stoffen op de werkplek

In Nederland hebben dagelijks meer dan honderdduizend werknemers te maken met gevaarlijke stoffen. Denk bijvoorbeeld aan: formaldehyde en xylenen in laboratoria, houtstof bij het vervaardigen van meubels, ozon bij reprowerkzaamheden, metaalstof bij verspanende werkzaamheden.

Het arbobesluit schrijft: Indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, worden, in het kader van de risico-inventarisatie en –evaluatie, de aard, de mate en de duur van de blootstelling beoordeeld teneinde de gevaren voor de werknemers te bepalen.

Met metingen van Manders Luchtonderzoek, volgens de meetstrategie NEN-EN 689, worden de mate en de duur van de blootstelling in kaart gebracht. Stoffen worden gemeten volgens gestandaardiseerde meetmethoden zoals NIOSH en/of OSHA. Resultaten worden verwerkt in een helder rapport.

Geluid op de werkplek

Overmatig geluid op het werk kan het gehoor beschadigen. Dit kan leiden tot lawaaislechthorendheid, een gehoorbeschadiging die niet meer geneest. Om werknemers te beschermen tegen lawaaislechthorendheid moeten werkgevers de plaatsen en werkzaamheden inventariseren waar dit gevaar zich voordoet en maatregelen treffen. Met een geluidsonderzoek van Manders Luchtonderzoek worden de plaatsen en werkzaamheden in uw organisatie bepaald.

STOFONDERZOEK BIJ BETON PRODUCERENDE EN VERWERKENDE BEDRIJVEN

Werknemers in de betonindustrie en bij betoncentrales kunnen bijvoorbeeld worden blootgesteld aan :

  • respirabel kwartsstof , bij afwerken van betonproducten, en bij schoonmaakwerkzaamheden bij de molen en in en rondom mallen,
  • houtstof, bij het vervaardigen van mallen,
  • DME, met name indien dieselvoertuigen binnen komen,
  • metaalstof/lasrook, bij werkzaamheden met wapeningsstaal,
  • olienevel, bij het in-oliën van mallen

Stoffen worden gemeten volgens gestandaardiseerde meetmethoden zoals NIOSH en/of OSHA. Resultaten worden verwerkt in een helder rapport. Manders Luchtonderzoek heeft vele blootstellingsmetingen met betrekking tot stof en geluid uitgevoerd in de betonindustrie en bij betonmortelcentrales.

STOFONDERZOEK IN DE METAALBEWERKING

Werknemers in de metaalindustrie kunnen bijvoorbeeld worden blootgesteld aan:

  • geluid, bij diverse machinale bewerkingen.
  • lasrook
  • metaalstof
  • nevel van metaalbewerkingsvloeistoffen

HOUTSTOFONDERZOEK

De GSW waarde (voorheen MAC-waarde) is 2 mg/m3. Werkt de afzuiging voldoende? Wij kunnen voor u de houtstof blootstelling meten en beoordelen. En worden er onverhoopt te hoge concentraties gemeten? Een gedegen gratis advies is een vanzelfsprekendheid.  

TOXISCHE STOFFEN OP WERKPLEKKEN IN ZIEKENHUIZEN EN LABORATORIA

Wij verrichten ook onderzoeken op toxische stoffen in ziekenhuizen en laboratoria.

ONDERZOEK NAAR OZON, TONERSTOF EN VOS IN DRUKKERIJEN EN REPRORUIMTEN

Wij verrichten ook onderzoeken met betrekking tot onder andere ozon, tonerstof en VOS in onder andere drukkerijen en reproruimten.