Zo'n driekwart van onze tijd brengen we door tussen vier muren. Zuivere binnenlucht is in deze ruimten dan ook van levensbelang. Soms ruiken we een chemisch luchtje, maar meestal zijn we ons niet bewust van schadelijke stoffen in de woning. Deze kunnen worden veroorzaakt door bijvoorbeeld bodemverontreiniging onder of in de nabijheid van de woning.

Manders Luchtonderzoek kan vele stoffen in de binnenlucht meten en beoordelen, zoals benzeen, tolueen, vinylchloride en perchlooretheen. De metingen voldoen aan de geldende richtlijnen, zoals de GGD-richtlijn ‘Gezondheidsrisico’s Bodemverontreiniging’. Analyses worden uitbesteedt aan laboratoria, desgewenst geaccrediteerd. Op onderstaande kaart zijn referentie onderzoeken weergegeven.